Prevencinės programos

  •  SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA, INTERVENCIJA IR STEBĖSENA.
  • TABAKO, ALKOHOLIO IR KITŲ  PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA.
  • SOCIALINIŲ EMOCINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA KIMOCHIS.
  • TARPTAUTINĖ  PROGRAMA ,,ZIPIO DRAUGAI”.