TEISĖS AKTAI

Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą:


Kauno miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą:


Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus:


Svarbiausias reglamentas