Nuomojamos patalpos

Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv. m. Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)
Užimtumas
(Data ir laikas)
1. Aktų salė
Gytis Riabovas
Šokime kartu studija
74,66 m² Šokiai 65,00 Eur 2023-04-01/2023-05-31

(I, V – 16.30-17.00 val.)

2. Kabinetas UAB “Edukacija” 13,29 m² Bricks 4 Kidz  27,00 Eur 2023-04-01/2023-05-31

(IV – 16.30-17.15 val.)