Nuomojamos patalpos

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ PATALPŲ NUOMA

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-443 „Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigų patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, minimalių pradinių įkainių patvirtinimo“ ir Kauno lopšelio-darželio „Kregždutė“ 2023 m. spalio 3 d. direktorės įsakymu Nr. V-128 „Dėl Kauno lopšelio-darželio „Kregždutė“ patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo“, nustatyti nuomojamo turto įkainiai 2023-2024 mokslo metams:

Įstaigos, kuri nuomoja turtą, pavadinimas, kodas
Nuomojamo turto adresas
Pastato pažymėjimas plane, unikalus Nr.
Nuomojamo turto pavadinimas
Patalpų pažymėjimas plane
Nuomojamo turto plotas, kv. m
Įkainis, Eur už 1 val.
Kauno lopšelis-darželis „Kregždutė“
P. Plechavičiaus g. 21, Kaunas
1c2p
1997-6002
-0011
Pramogų salė
1-53
74,66
4,00
Menų studija
1-63
13,29
2,50

2023-2024 mokslo metai

Eil. Nr.
Nuomojamos patalpos pavadinimas
Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas)
Plotas kv. m.
Papildomo ugdymo veikla
Kaina
(už visą nuomojamą laikotarpį valandomis)
Užimtumas
(data ir laikas)
1.
Pramogų salė
G. R. studija
„Šokime kartu“
74,66
Šokiai
64,00 Eur.
už 16 val.
2023-10-11 – 2024-05-31
Trečiadieniais
15:00 – 15:30 val.
2.
Menų  studija
UAB „Edukacija“
13,29
„Bricks4kidz” LEGO
pamokos
123,75 Eur.
už 49,30 val.
2023-10-11 – 2024-05-31
Ketvirtadieniais
15:30-17.00 val.
VŠĮ Raibos kalbos
13,29
Anglų kalba
85,00 Eur.
už 34 val.
2023-10-11– 2024-05-31
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais
15:00 – 15:30 val.