Korupcijos prevencija


ATSAKINGI ASMENYS UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ:

Pirmininkė Sandra Juškevičienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Nariai:
  • Asta Radionovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
  •  Dalia Puidokienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
  • Denisa Liekytė, mokytoja