Korupcijos prevencija


ATSAKINGI ASMENYS UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ:

Pirmininkė Rusnė Derkačiūtė, mokytoja
Nariai:
  • Laura Šereikienė, mokytoja
  •  Dalia Puidokienė, vyresnioji mokytoja
  • Gintarė Petkutė, mokytoja