Administracija

 

 

 

 

 

 

RENATA BIELIENĖ

Direktorė
Tel.:  (8-37) 312450

LAURA ŠEREIKIENĖ

Direktorės pavaduotoja ugdymui 
Gyvenimo aprašymas
Tel.:  (8-37) 312450
El. paštas kregzdute95@gmail.com


JELENA PRANEVIČIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Duomenys apie išsilavinimą:  aukštasis, Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas (VU).
Tel.: (8-37) 312450