Administracija

 

 

 

 

 

 

RENATA BIELIENĖ

Direktorė
Tel.:  (8-37) 312450

 

JELENA PRANEVIČIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Duomenys apie išsilavinimą:  aukštasis, Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas (VU).
Tel.: (8-37) 312450