Administracija

Direktorius:
RENATA BIELIENĖ
Telefonas: (8-37) 312450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams:                                                                                                                                                          

JELENA PRANEVIČIENĖ

Telefonas: (8-37) 312450

E-paštas: kregzdute95@gmail.com

Duomenys apie išsilavinimą:  aukštasis, Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas (VU).