Kauno lopšelis-darželis “Kregždutė” (buvęs  95-asis lopšelis-darželis) pradėjo veikti 1976 m. spalio 22 d.
Kauno miesto tarybos 1997 m. liepos 3 d. sprendimu Nr.36 95-ajam lopšeliui-darželiui suteiktas Kauno lopšelio-darželio „Kregždutė“ pavadinimas. Nuo tada grupės įgijo “Meškučių”, “Gėlyčių”, “Kiškučių”, “Saulučių” “Viščiukų” , “Nykštukų”, “Pelėdžiukų” pavadinimus.
Ikimokyklinio ugdymo mokykla, teikia ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į bendrosios paskirties grupes.
Mokykla yra įsikursi  Kalniečių miegamajame rajone. Netoli yra parkas, Čečėnijos aikštė, kurioje organizuojami įvairūs renginiai.
Įstaigoje veikia septynios grupės: dvi ankstyvojo ugdymo, keturios ikimokyklinio ugdymo ir viena priešmokyklinio ugdymo.
Mokyklos lauko aplinka – didelis žaliuojantis kiemas.
Viena iš prioritetinių Kauno lopšelio-darželio “Kregždutė” veiklų – S. Kneipo filosofija paremtų sveiko gyvenimo būdo įgūdžių formavimas. Vokiečių teologo filosofija apima  penkis elementus: vandens terapiją, judėjimo terapiją, vaistažolių vartojimą, sveiką mitybą ir patį sudėtingiausią – harmoniją. Tai ypač svarbu vaikų emocinei bei fizinei sveikatai ugdyti ir stiprinti.
Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Kauno lopšelio-darželio “Kregždutė” ikimokyklinio ugdymo programa ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.
Mokykloje didelis dėmesys skiriamas emocinio intelekto ugdymui, todėl  į ugdomąjį procesą integruojama socialinio-emocinio ugdymo programos –  “Kimochi” ir “Zipio Draugai”.
Mes norime tapti džiaugsmo namais vaikams ir žingsnis po žingsnio rasti kelią į vaiko širdį, todėl  esame atviri kaitai, nuolat tobulėjam siekiant geresnės ugdymo kokybės. 
Pasikeitė požiūris į vaiką ir jo ugdymąsi, ugdymo metodų taikymą ir aplinkos kūrimą, pedagogų ir vaikų santykį, vaikų tarpusavio santykį, pedagogo vaidmenį vaikų ugdymosi procese.
  • Švietimo teikėjo pavadinimas – Kauno lopšelis-darželis “Kregždutė”
  • Darbo forma – dieninė/savaitinė
  • Grupė – neformaliojo švietimo mokykla, kodas – 3160
  • Tipas – lopšelis-darželis, kodas 3164
  • Adresas – P. Plechavičiaus g. 21 LT-49260 Kaunas
  • Elektroninis paštas – kregzdute95@gmail.com
  • Telefonas –  8-37 312450
Grupių darbo laikas:
  • nuo 7:30 val. iki 18:00 val.
Pailginto darbo grupė 2023/2024 m. m.:
  •  “Vieversėlių” gr. nuo 7:00 val. iki 19:00 val.