Dienos ritmas

Dienos ritmas vaikams yra labai svarbus. Jis padeda harmoningai vystytis, suteikia galimybę jausti laiko sampratą. Turėdami aiškias, pasikartojančias veiksmų sekas, vaikai lengviau supranta savo kasdienybę, patikimumą, tvirtumą ir saugumą. Kai vaikai jaučiasi saugūs, pasitikintys savimi ir šalia esančiais suaugusiaisiais,  gali augti sveiki.

Kiekvienam vaikui stengiamės sudaryti sąlygas gyventi pagal jo individualų ritmą, jei jis nepažeidžia grupės interesų arba padedame prisitaikyti prie grupės gyvenimo ritmo mažiausiomis fizinių ir psichinių jėgų pastangomis.

Dienos ritmas gali būti keičiamas priklausomai nuo auklėtojos numatytos veiklos.

Vaiko dienos ritmas ankstyvojo  amžiaus grupėje

7.30-8.00 – Labas rytas, darželi!. „Sveiki, mes Jūsų laukėme“.  Pokalbiai  su tėveliais

8.00–8.15  Rytinė mankšta „Pamankštinkime kojeles, rankeles, pažaiskime“

8.15–8.30 Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

9.15–10.00 Integruota ugdančioji veikla grupėje

10.00–11.30 Individuali vaikų veikla, muzikos valandėlės. Pasivaikščiojimas, stebėjimas lauke, žaidimai

11.30–12.00 Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs

12.10–15.00 Pelyte, nešk saldų miegelį… Pogulis, poilsis

15.00–15.30 Laipsniškas kėlimasis, savarankiška vaikų veikla.

15.30–16.00 Pasiruošimas pavakariams, pavakariai

16.00–17.00 Savarankiška, individuali veikla, žaidimai lauke

17.00-18.00 Skirstomės į namučius


Vaiko dienos ritmas ikimokyklinio/priešmokyklinio  amžiaus grupėje

7.30-8.00 – Labas rytas, darželi!. „Sveiki, mes Jūsų laukėme“.  Pokalbiai

8.00-8.15 – Rytinė mankšta „pamankštinkime kojeles, rankeles

8.30-9.00 – Pusryčiai

9.00-11.00 – Veikla grupėje: ryto ratas, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta individuali ar grupelių ugdomoji veikla ugdomosiose erdvėse. Integruota ugdomoji veikla. Ugdomoji aktyvi fizinė veikla, užsiėmimai pas spec. pedagogus

11.00-12.00 – Veikla lauke: pasivaikščiojimas, vaikų žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas, išvykos ir kt.

12.00-13.00 – Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs

13.00-15.00 –„Mik, vaikuti, čiū-čia, liū-lia…Pogulis, poilsis

15.00-15.30 – Laipsniškas kėlimasis, savarankiška kūrybinė vaikų veikla

15.30- 16.00 – Pasiruošimas vakarienei. Vakarienė

16.00- 18.00/19.00 – Savarankiška, individuali veikla, žaidimai lauke, pokalbiai su tėvais. Skirstomės į namučius. Viso gero, darželi!