Vaikų priėmimo tvarka

Grupės

 

Eil. Nr. Grupės  pavadinimas Vaikų amžius grupėse Grupės darbo laikas
1. “Meškučių”  grupė Lopšelis (iki 3 m.) 7.00-17.30 val.
2. “Gėlyčių” grupė Lopšelis (iki 3 m.) 7.00-17.30 val.
3. “Kiškučių” grupė Darželis (3-7 m.) 24 val.
4. “Nykštukų” grupė Darželis (4-5 m.) 7.00-17.30 val.
5. “Saulutės” grupė Darželis ( 3-4 m.) 7.00-17.30 val.
6. “Pelėdžiukų” grupė Darželis (4-5 m.) 7.00-17.30 val.
7. “Viščiukų” grupė Mišri priešmokyklinė (5-7 m.) 7.00-17.30 val.

 


Į lopšelį-darželį vaikai priimami Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka:

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas .

Vaiką registruojant į eilę reikalinga:

  • tėvų prašymas;
  • vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • prioritetą patvirtinantis dokumentas.

Registruojami tik asmenys deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste.

Duomenys apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią vaiko priėmimo į grupę galimybes tėvai gali sužinoti  patys prisijungę prie http://darzeliai.kaunas.lt

Su ugdytinių tėvais sudaromos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sutartys, kuriose aptariami šalių įsipareigojimai, jos įsigaliojimas, nutraukimo sąlygos. Sutartys pasirašomos 2 egzemplioriais.

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas.