Meninio ugdymo mokytojas (laisvas judesys)

Meninio ugdymo mokytojas (laisvas judesys) Ieva Pavlovskienė


Vaiko meninė raiška– tai vaiko įspūdžiai, išgyvenimai, emocijos, jausmų patirties reiškimas. Ikimokyklinio amžiaus vaikai negali ilgai išbūti vienoje padėtyje (stovėti, suktis, klūpėti ir t.t.). Todėl svarbu tinkamai paskirstyti vaikų fizinę bei protinę, kūrybinę veiklą, nes per didelis mokymosi krūvis gali sukelti įvairių sutrikimų. Organizuojant užsiėmimus būtina atsižvelgti ir į fizinius vaikų gebėjimus, protinį darbingumą. Vaikai stiprinami fiziškai,  aktyviai dalyvaujant kultūrinėje veikloje, ugdo saviraišką, stiprina  discipliną ir atsakomybę.

Meninio Ieva didelį dėmesį skiria:

 • kūno raumenų, statinės ir dinaminės pusiausvyros bei koordinacijos gerinimui;
 • pagrindinių judesių lavinimui (ėjimo, bėgimo, šliaužimo ir kt.);
 • judesių tempo, plastiškumo, ištvermės, greitumo, vikrumo didinimui;
 • kasdieninio fizinio aktyvumo skatinimui;
 • saugaus elgesio įgūdžių formavimui;
 • saviraiškos skatinimui ir realizavimui;
 • plokščiapėdystės ir taisyklingos laikysenos profilaktikai;
 • aktyviam dalyvavimui sportiniuose renginiuose įstaigoje ir už jos ribų;
 • aktyviam dalyvavimui sportiniuose renginiuose įstaigoje ir už jos ribų.
 • pedagogų, tėvų konsultavimui fizinio aktyvumo ir sveikatos klausimais.
 • nuolat stebi ir vertina vaikų fizines savybes ir gebėjimus.