Meninio ugdymo (dailė) mokytojas

„Vaikas piešia tam, kad sukurtų pasaulį, kuris yra tik jo, jo vienintelio, laisvas“ 

(Arno Stern)

Meninio ugdymo mokytoja (dailė) Regina Selickaitė


Menas vaikui – tarsi kalba, padedanti užmegzti ryšį su aplinka, išreikšti save ir savo jausmus. Kūrybos procesas padeda mokytis pažinti save, lavinti  mąstymą, vaizduotę, padeda kontroliuoti ir lavinti smulkiuosius judesius, kurie vėliau bus reikalingi mokantis rašyti.

Su mažaisiais menininkais dirba meninio ugdymo (dailė) mokytoja Regina Selickaitė. Mokytoja organizuoja ir dalyvauja kartu su ugdytiniais respublikinėse, miesto, įstaigos parodose, sudaro sėkmingą vaikams pateikiamos medžiagos išmokimą lemiančias sąlygas.

Dailės užsiėmimai padeda nuosekliai atskleisti kūrybingumą, meninę įžvalgą. Veiklose vaikai piešia, tapo, lipdo ir išbando kitas dailės technikas bei dirba su įvairiomis medžiagomis, išradingai ir drąsiai eksperimentuoja ir improvizuoja.

Mažieji menininkai turi galimybę gėrėdamiesi ir analizuodami grožio bei gėrio apraiškas, linijų, spalvų ir formų įvairovę gamtoje ir žmogaus sukurtoje aplinkoje praktiškai taikyti dailės raiškos ir pažinimo gebėjimus, mokosi kurti jaukią aplinką, dalyvauja kultūriniame grupės, bendruomenės gyvenime. Vaikų darbeliais puošiamos įstaigos erdvės.