Vizija/Misija

 VIZIJA

Vizija – bendruomenės mokykla.

 • Bendruomenės mokykla – integruojanti gyvenimo ir ugdymosi veiklas, siekiant nuolatinės asmeninės mokinių pažangos.
 • Bendruomenės mokykla – tai visiems bendruomenės nariams atvira erdvė, telkianti bendruomenės resursus bendram mokymuisi ir tobulėjimui.
 • Bendruomenės mokyklos veikla grindžiama skirtybių pripažinimu. Joje vyksta daug įdomios veiklos vaikams, jų šeimoms, visai bendruomenei.
 • Bendruomenės mokyklos siekis – mokiniai, prasmingai, tikslingai dalyvaujantys mokyme ir įsitraukiantys į mokymąsi bei kitas veiklas; tėvai, aktyviai dalyvaujantys ugdymo procese ir patys besimokantys.
 • Bendruomenės mokykla – vieta, kurioje gera mokytis gyvenimui. Kiekvienas, dalyvaujantis mokyklos gyvenime, veikia saugioje, palaikančioje ir stabilioje aplinkoje, mokosi pagal individualias galimybes, patiria mokymosi sėkmę, siekdamas asmenybės brandos.

MISIJA

Misija – teikti aukštos kokybės švietimo ir vaikų priežiūros paslaugas saugioje, pagarbioje ir įtraukiančioje aplinkoje, kuriančioje pagrindus mokymuisi visą gyvenimą, akcentuojanti visuminio, tautinio, dorinio ugdymo svarbą, užtikrinanti gerą vaikų savijautą, sėkmingą ugdymą(si), poreikių tenkinimą. Veikla grindžiama bendruomenės partneryste, nuolatiniu pedagogų tobulėjimu, inovacijų taikymu.


BENDRUOMENĖJE PUOSELĖJAMOS VERYBĖS:

 • ATSAKOMYBĖ už savo veiksmus, moralumas, rūpinimasis bendruomene.
 • BENDRADARBIAVIMAS, pripažįstant skirtybes.
 • SAVIRAIŠKUS DALYVAVIMAS mokymosi veiklose.
 • POZITYVUS PROFESIONALUMAS ir asmeninis meistriškumas.
 • TAPATUMAS: atsakomybė ir pasididžiavimas vieta, kurioje gyvenu ir mokausi.   

Mokytojas, kuris, užuot vertęs, išlaisvina, kuris ne tempia, bet kelia, ne spaudžia, bet formuoja, ne liepia, bet moko, ne reikalauja, bet klausia, kartu su vaiku išgyvens daugybę įkvepiančių akimirkų ir turės daug galimybių stebėti, per ašarų šydą, kovą tarp gėrio ir blogio jėgų jo širdyje ir pamatyti, kaip laimės šviesos angelas. (Lenkų pedagogas, gydytojas ir rašytojas Janusz Korczak)

Ugdymo centre – vaikas, kurį priimame, kaip stiprią, protingą, unikalią ir kūrybingą asmenybę. Ugdymas sukasi aplink vaiką ir dėl vaiko (Lorio Malaguzzi).


Organizacinė kultūra ir savitumas:

Siekiant formuoti organizacijos kultūrą stebime naujausios tendencijos švietime ir nagrinėjame reikalavimus šiuolaikinėms ikimokyklinio ugdymo mokykloms. Daugiausia dėmesio skiriame aukštos ugdymo paslaugų kokybės užtikrinimui, ugdytinių pasiekimams ir ugdymo aplinkos formavimui siekiant patenkinti šiuolaikinės visuomenės poreikius.  Formuojant organizacinę kultūrą  kreipiame dėmesį į šiuos požymius:

 • elgesio panašumus (sąveikaudami vienas su kitu bendruomenės nariai vartoja bendrą kalbą, terminiją, ritualus ir kt.);
 • normos (egzistuoja elgesio standartai, iš jų ir nurodymai, kaip atlikti darbą);
 • dominuoja vertybės (yra daugybė vertybių, kurioms visa bendruomenė pritaria ir priima. Tipiniai tokių vertybių pavyzdžiai yra gera darbo kokybė, didelis efektyvumas, pozityvus požiūris ir kt.);
 • filosofija (mokyklos politika, jos nuostatos, kaip turi būti elgiamasi su darbuotojais ir klientais (vaikais ir jų šeimomis));
 • taisyklės (įvairūs reglamentai, nurodymai, kuriuos bendruomenės nariai moka ir taiko jų nuostatas savo darbe);
 • įstaigos klimatas (bendra darželio bendruomenės narių savijauta, jų sąveikos vieno su kitu, su „klientais“).
Įstaigos kultūra grindžiama esminių vertybių sistema, išskiriamos keturios pagrindinės: saugumas, pagarba, pozityvumas, ryšys, kuria vadovaujasi bendruomenė ir kuri yra visų pripažįstama, įtakoja elgesį ir yra palaikoma bei pasireiškia per puoselėjamas tradicijas.