Projektinė veikla

MUZIKUOJANTIS RUDUO-2022 🍁🍂🍃🎶

Rudens jaukumas – tyras, švelnus ir pats šilčiausias. 🍁🍂🍃
Kai tik ateina ruduo, mus kažkas tarsi apgaubia languotu minkštu pledu, dovanoja mūsų plaukams lietaus kvapą 🌧, kuria įkvepiančias melodijas iš vėjo 🌬 ir išskrendančių paukščių atsisveikinimo dainų 🎶. Įsivyrauja ypatinga atmosfera, ir viskas aplink pasidaro taip pasakiška 🥰.
ŠIANDIEN MEILĖ MUZIKAI SUVIENIJO Į VIENĄ DIDELĮ ORKESTRĄ “Kregždutės”, “Vyturėlio”, “Varpelio” ugdytinius bei mokytojus ir pakvietė pakeliauti per muzikuojantį rudenį 🎶🍃🍂🍁skambant kanklių ir gitaros muzikai bei vaikų dainomis ir šokiais.
Tikslas – meninės kompozicijos (daina, instrumentinis kūrinys, mandala) pagalba atskleisti rudens savitumą ir grožį.
Uždaviniai:
  • Plėtoti sceninės kultūros gebėjimus laisvai ir originaliai išreikšti kūrybinius sumanymus.
  • Išlaisvinti fantaziją kuriant mandalą naudojant muzikos ženklus ir simbolius;
  • Skatinti ikimokyklinių įstaigų kolektyvų kūrybiškumą ir bendradarbiavimą.

Projekte dalyvauja Kauno lopšelio-darželio ,,Kregždutė“, Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Kauno lopšelio-darželio ,,Varpelis“ mokytojai ir ugdytiniai.

Dėkojame muzikos mokytojai SILVIJAI UŽ ORGANIZUOTĄ TARPINSTITUCINĮ PROJEKTĄ 🥰

Projektas „Mokomės kalbėti–nuo akytės  iki rankytės… prie burnytės“ 2021-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projektas „Akmenėlių pasakojimai“ 2021-08-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Tas stebuklingas mano didelis pasaulis“ 2019-11-26 metodinis renginys šalies ir miesto pedagogams.

   


„Magiški kiaušiniai“- edukacinis projektas,  skatintis ugdytinių patirtinį ugdymą. Vaikai stebėjo kaip išsirita viščiukai inkubatoriuje, kaip jie auga, lesa narvelyje. 2018 m. spalio 1-12 d.


2014 m. projektas “Paukščiai K. Donelaičio poemoje “Metai” vaiko akimis”

Šiuo projektu siekėme tikslo skatinti ugdytinių susidomėjimą paukščiais, lavinti kūrybinius vaikų gebėjimus integruojant į veiklą K. Donelaičio poemos „Metai“ ištraukas. Ugdytiniai klausėsi netradicinio, šio amžiaus vaikams skaitomo kūrinio ištraukų apie paukščius, aiškinosi negirdėtus žodžius, stebėjo artimoje aplinkoje esančius paukščius.
Vaikai su tėveliais, pedagogais gamino knygeles, darbelius, piešinius, kuriuose atsispindėjo patirti įspūdžiai, mintis siejome su K. Donelaičio poemoje „Metai“ aprašytais paukščiais.
Trys grupės dalyvavo edukacinėse valandėlėse „Tu, paukšteli miels“ V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje Vitebsko padalinyje.
Parengti grupių stendiniai pranešimai apibendrinantys patirtus įspūdžius. Įgyvendinant projektą dalyvavo Kauno lopšelis- darželis „Šermukšnėlis“, „Eglutė“.


2012 m. projektas „Papuoškime gimtąjį miestą gėlėmis“.

„Kiškučių“ grupės ugdytiniai su auklėtojomis Aldona Bučiene ir Aušra Serapinaite dalyvavo lopšelio- darželio „Spindulys“ organizuotame projekte „Papuoškime gimtąjį miestą gėlėmis“ .
Dalyvaudami šiame projekte siekėme tikslo, kad vaikai domėtusi gamta, jos reiškiniais, ugdėme ekologinį mąstymą: stebėjome ir tyrinėjome gėlės gyvenimo etapus (dygimą, augimą), sužinojome apie augalų augimo sąlygas, gamtos reiškinius, supratome augalo gyvybės ratą,  pajutome gamtos grožio ekologinę vertę, ugdėme ekologinį mąstymą per praktinę veiklą.
I-ame etape, balandžio mėnesį, sėjome jurginų, nasturtų, gvazdikėlių, zinijų sėklas, aptarėme jų skirtumus, stebėjomės, kad iš tokių mažų sėklelių gali išaugti gėlės.
II- ame etape vaikai džiaugėsi išdygusiais daigeliais, rūpinosi jais: laistė. Pastebėjo, kad vienos gėlės išdygo greičiau, kitos vėliau.
III- ame etape pasodinome gėles lopšelio-darželio gėlyne. Vaikai patys laistė, rūpinosi augalais, tyrinėjo jų augimą. Daug kalbėjomės, skaitėme ekologinėmis temomis, aptarėme vaikų ir šeimos poveikį aplinkai.
IV- etape nuvykome į renginį Kauno Botanikos sode.