NUORODOS

NAUDINGOS NUORODOS:


Geros nuorodos


Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (LR sveikatos apsaugos ministerija)


Kauno miesto savivaldybės

 • Kauno miesto savivaldybė pristato analogų Lietuvoje neturinčią programą, kurios metu per vasarą Kauno vaikams bus pasiūlyta net 189 nemokami muzikos, sporto, teatro, filmų kūrimų, cirko, keramikos ir kitokie užsiėmimai. Birželio 1 dieną startuojanti ir iki rugpjūčio 31 dienos vyksianti programa iš viso priims daugiau nei 3,3 tūkst. vaikų. Vaikams sudaromos lygios galimybės lankyti kokybiškas, nemokamas, jų interesus atitinkančias Kauno miesto savivaldybės neformaliojo švietimo, kultūros ir sporto įstaigų organizuojamas edukacines, kūrybines, sporto ar kitokias veiklas. Tėvams tereikia laiku užregistruoti vaiką ir užtikrinti, kad jis saugiai atvyktų ir parvyktų iš užsiėmimų. Visą nemokamų vasaros užsiėmimų vaikams sąrašą galima rasti čia: http://vasara.kaunas.lt
 • Informacija šeimoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus. Su PATARIMAIS ir ŽAIDIMAIS
 • Skyrius – Ikimokyklinis ugdymas
 • Skyrius – Priešmokyklinis ugdymas

LR aplinkos ministerija

 • Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“
  Pagrindinė ištrauka:

  Komfortinės poilsio ir lengvo darbo sąlygos:
  Metų periodas Oro temperatūra, ˚C Santykinė drėgmė, % Oro greitis, m/s
  Šaltasis 22+-2 40–60 Iki 0,15
  Šiltasis 24,5+-1,5 Iki 0,25
  Pakankama oro temperatūra, santykinė drėgmė ir judrumas gyvenamosiose ir viešosios paskirties patalpose:
  Metų periodas Oro temperatūra, ˚C Santykinė drėgmė, % Oro greitis, m/s
  Šaltasis 18**–26 30–75 0,05–0,2
  Šiltasis Iki 28* 0,15–0,5