NUORODOS

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija:
http://www.smm.lt/

Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyrius
www.kaunas.lt/go.php/lit/vietimas/355

Vaiko teisių apsaugos tarnyba
http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba
http://www.kppt.lm.lt/apie_mus.html

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
http://www.kpkc.lt/nauja/

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba
www.kpkc.lt 

Pedagogų profesinės raidos centras
www.pprc.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Specialus informacinis portalas Lietuvos ikimokyklinukų ugdytojams
www.ikimokyklinis.lt