Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė Rita Revuckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė  Rusnė Derkačiūtė, mokytoja.
Nariai:
Renata Skliaustienė, logopedė.
Asta Parvalkevičienė, mokytoja.
Irma Stuknienė, mokytoja.
Aldona Zuikytė, mokytoja.