Logopedas

Logopedė Goda Stašauskaitė, 

Logopedo kabinetas yra šalia pramogų salės. Jeigu nedrąsu, darbuotojai visada mielai palydės ir parodys kelią.


Logopedo veikla darželyje

Logopedas darželyje teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedo darbo  tikslas: laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir bendradarbiaujant su mokytojais ir ugdytinių tėvais juos šalinti.

Logopedė:

 • Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį.
 • Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko  specialiojo poveikio priemones  kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos  sutrikimams  šalinti.
 • Lavina  sutrikusias funkcijas, taiko specialius darbo būdus bei metodus.
 • Vadovauja vaiko gerovės komisijos darbui.
 • Konsultuoja tėvelius vaikų kalbos korekcijos klausimais.
 • Fiksuoja vaikų pasiekimus (2 kartus m. per metus).

Kokie požymiai gali rodyti kalbos sutrikimą?

Tėvams būtina susirūpinti, jeigu:

 • vienerių – dvejų metukų vaikai netaria jokių garsų;
 • trejų metų vaikutis vartoja tik pavienius žodelius, garsus, garsažodžius;
 • ketverių – penkerių metų vaikai kalba netaisyklingais sakiniais, nederina žodžių sakiniuose, vaiko kalbą sunkiai supranta aplinkiniai;
 • penkerių su puse – šešerių metų vaikas dar netaisyklingai taria garsus, kitaip tariant – švepluoja;
 • vaikas mikčioja;
 • vaikas turi kitų raidos problemų.

Kas yra logopedinė pagalba?

Tai logopedinės pratybos, kurių tikslas šalinti kalbos sutrikimus, lavinti jo kalbinius gebėjimus. Nuo  sutrikimo sunkumo, priklauso pratybų  intensyvumas, trukmė ir pobūdis. Logopedinės pagalbos efektyvumas priklauso nuo logopedo ir vaiko tėvelių  bendradarbiavimo.