Psichologas

Skirmantė Mikelionytė, Psichologė 


Veiklos sritys

 • Psichologinis konsultavimas
 • Psichologinis vaiko vertinimas
 • Švietimas

 

Svarbu

 • Dėl vaiko sunkumų gali kreiptis patys tėvai/globėjai.
 • Dėl vaiko sunkumų gali kreiptis mokytojai.
 • Dėl vaiko sunkumų gali kreiptis darželio VGK.
 • Reikalingas raštiškas tėvų/globėjų sutikimas (norint dirbti individualiai su vaiku).
 • Psichologė vadovaujasi konfidencialumo principu.

 

Psichologė

 • Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
 • Stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje).
 • Atlieka vaiko vertinimą standartizuotomis metodikomis.
 • Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo sunkumų bei sutrikimų turinčiais vaikais.
 • Konsultuoja vaikus,  tėvus/globėjus, pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia rekomendacijas.
 • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.
 • Veda pažintinių procesų ir socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams;-Dalyvauja įgyvendinant prevencines, “Kimochi” programas.
 • Esant poreikiui, vertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ir asmenybės ypatumus, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.
 • Vykdo atviras tėvų – vaikų veiklas grupėse, rengia pranešimus, inicijuoja diskusijas, disputus mokytojams.
 • Yra atsakinga už smurto, patyčių, krizių prevenciją įstaigoje.

 

Į psichologę galite kreiptis

 • Kai norite pasitarti dėl vaiko elgesio.
 • Kai nerimą kelia vaiko emocinė būsena.
 • Kai manote, kad vaikas patiria bendravimo sunkumų.
 • Kai kyla adaptacijos sunkumų darželyje.
 • Kai vaikas išgyvena krizinius – traumuojančius įvykius.