Įstaigos taryba

 

Lopšelio-darželio taryba:
Pirmininkė Rita Burvienė.
Sekretorė Lidija Krukonienė.
Nariai:
Rita Revuckienė.
Aušra Kliknienė.