Parama

Mieli lopšelio-darželio „Kregždutė“ vaikų tėveliai, darbuotojai ir visi neabejingi švietimui žmonės!

Esame dėkingi už supratingumą, geranorišką bendradarbiavimą ir norą padėti kurti vaikams jaukesnę, saugesnę ir modernesnę ugdymosi aplinką. Kiekvieno Jūsų sprendimas skirti pajamų mokesčio dalį – džiaugsminga dovana mūsų darželiui.
Esame jums dėkingi už šiltą žodį, prasmingą bendradarbiavimą, tikrus džiaugsmus ir nuoširdžią pagalbą sprendžiant problemas ir įgyvendinant idėjas.
Siekdami tenkinti kokybiškus vaikų poreikius, teikti tėvų lūkesčius atitinkantį ugdymą, įstaiga turi nuolat keistis, modernėti.  Jūsų dėka galime iš dalies keisti materialinę bazę, ugdymo aplinką.
Jūsų ir jūsų artimųjų padedami kiekvienais metais kuriame vis šiltesnę, jaukesnę, draugiškesnę ir saugesnę ugdymosi aplinką, skatinančią mūsų vaikų saviraišką.
Juk maži, geri darbai kuria didelius ir prasmingus pokyčius. Jūsų investicija –  galimybė gerinti vaikų ugdymo kokybę, mokytojų darbo sąlygas, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas. Jūsų paramos dėka darželis tampa vis šaunesnis, jaukesnis, gerėja vaikų ugdymosi sąlygos.

Norėdami darželiui skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, galite tai padaryti tokiais būdais:

  • Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę vmi.lt
  • Pateikti per e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos; nuoroda: programelė).
  • Teikti prašymus elektroniniu būdu – per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Prašome elektroninio deklaravimo sistemoje http://deklaravimas.vmi.lt užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512.

Forma FR0512
Formos pildymo taisyklės

Mūsų darželio duomenys formos pildymui:

  • Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191640146
  • Paramos gavėjo pavadinimas: Kauno l/d „Kregždutė“.
  • Įrašyti paramos sumą 1,2%.
  • LT12 4010 0425 0023  8410

 

DRAUGE MES GALIME KALNUS NUVERSTI!

DĖKOJAME JUMS!