Parama

Nuoširdžiai dėkojame Jums už praėjusiais metais skirtą pajamų mokesčio paramą darželiui. Materialinė ir kitokia parama darželiui reikalinga ir toliau. Jūsų paramos dėka darželis tampa vis šaunesnis, jaukesnis, gerėja vaikų ugdymosi sąlygos. Jūsų parama – galimybė gerinti vaikų ugdymo kokybę, mokytojų darbo sąlygas, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas. Todėl maloniai prašome visus, galinčius skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, ją skirti Kauno lopšeliui-darželiui „Kregždutė“. Norėdami darželiui skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, galite tai padaryti tokiais būdais:

  • Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę vmi.lt
  • Pateikti per e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos; nuoroda: programelė).
  • Teikti prašymus elektroniniu būdu – per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Prašome elektroninio deklaravimo sistemoje http://deklaravimas.vmi.lt užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512.

Forma FR0512
Formos pildymo taisyklės

Mūsų darželio duomenys formos pildymui:

  • Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191640146
  • Paramos gavėjo pavadinimas: Kauno l/d „Kregždutė“.
  • Įrašyti paramos sumą 1,2%.
  • LT12 4010 0425 0023  8410

Nuoširdžiai dėkojame!