Mėnesio planai

UGDOMOSIOS VEIKLOS PRIORITETAI

  • užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįstą, tikslingą vaikų, mokytojų bei tėvų (globėjų) bendradarbiavimą.
  • taikyti pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir formas, kurie padėtų vaikui sėkmingai ugdytis ir tobulėti;
  • sukurti vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkamą emocinę ir fizinę aplinką;
  • organizuoti ugdymą derinant organizuotą, kryptingą ugdomąją mokytojo ir spontanišką vaiko veiklą;
  • pripažinti kasdienį vaiko gyvenimą grupėje, kaip neatsiejamą ugdymo turinio dalį;

2024 m. MĖNESIO PLANAI

 

2023 m. MĖNESIO PLANAI

 

2022 m. MĖNESIO PLANAI