Partneriai

 • Kauno miesto pedagogų kvalifikacijos centras;
 • Kauno lopšelis-darželis „Šermukšnėlis“, Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“, Kauno lopšelis-darželis „Naminukas“,
 • Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas”,
 • Kauno miesto Mažvydo progimnazija,
 • Kauno miesto aplinkotyros centas, Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla,
 • V. Kudirkos viešosios bibliotekos Parko padaliniu,
 • Odontologijos klinika „Ncodenta“
 • Kauno kolegijos A. Vienožinskio menų ir ikimokyklinio ugdymo katedra, aplinkos ir inžinerijos katedra,
 • Lietuvos sporto universitetas,
 • Vaikų gerovės centru „Pastogė“,
 • J. Naujalio muzikos gimnazija.
 • A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla.
 • Pasirašyta sutartis su Respublikos „Kregždutė“ ugdymo įstaigomis.

 

Sėkmingai bendradarbiaujama su:

 • Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba,
 • Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru,
 • Tautinės kultūros centru,
 • individualia K. Tamavičicnės įmone,
 • Kauno kolegijos medicinos fakultetu.
 • VŠĮ „Loretos studija“ („Nykštuko“ lėlių teatru),
 • Koncertine įstaiga „Kauno santaka“.