Laisvos darbo vietos

Jei Jus domina darbas mūsų darželyje, maloniai prašome atsiųsti CV ir motyvacinį laišką nurodant pageidaujamą poziciją el. paštu kregzdute95@gmail.com.

Kai atsiras laisva darbo vieta, mes Jus informuosime apie paskelbtą konkursą laisvai darbo vietai užimti.


Šiuo metu skelbiama atranka ikimokyklinio ugdymo mokytojos pareigoms eiti:

Pareigos:  Ikimokyklinio ugdymo mokytojas nuo 2022-09-01 (1 etatas)

Darbo vieta: Kauno lopšelis-darželis „Kregždutė“, P. Plechavičiaus g. 21 Kaunas

Reikalavimai
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį  arba aukštesnįjį išsilavinimą ir pedagogo profesinę kvalifikaciją;
 • Išmanyti  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ir gebėti organizuoti  vaikų ugdomąjį procesą įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams;
 • Gebėti vertinti vaikų pažangą ir pasiekimus ir atsižvelgiant į juos  planuoti ugdomąjį procesą;
 • Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su ikimokyklinio  amžiaus vaikais ir jų tėvais, darželio pedagogais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, bei dirbti su jais  komandoje;
 • Mokėti puikiai naudotis informacinėmis technologijomis (MS Office paketo programomis, Microsoft Excel programa, „Mūsų darželis“ programa, naudotis elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų registru).

Funkcijos

 • Organizuoja, vykdo ir vertina  ugdomąjį procesą, numato ugdymo ir ugdymosi prioritetus;
 • Planuoja grupės ugdomąją veiklą rengiant savaitinius, metinius (jei reikia –individualius) ugdymo planus;
 • Kuria grupės ir kiemo  ugdomąją aplinką, ją nuolat tobulinti, atnaujina;
 • Analizuoja savo pedagoginę veiklą ir numato tobulinimosi prioritetus;
 • Bendradarbiauja su socialiniais partneriais, rengia ir įgyvendina miesto, šalies ar tarptautinius projektus.

Darbo užmokestis

Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į įgytą kvalifikacinę kategoriją ir pedagoginio darbo stažą (koef. nuo 7,44 iki 10,45).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
 • Gyvenimo aprašymas (CV).Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.
 • Dokumentų priėmimo vieta
 • Dokumentų kopijas siųsti el. paštu: kregzdute95@gmail.com
 • Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
 • Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. 8-37 312450; kregzdute95@gmail.com

Dokumentų priėmimo terminas
Nuo 2022-06-07 iki 2022-06-30


Šiuo metu skelbiama atranka meninio ugdymo mokytojos – laisvas judesys pareigoms eiti:

Pareigos Meninio ugdymo mokytojas – laisvas judesys nuo 2022-09-01 (0,75 etato)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Kregždutė“, P. Plechavičiaus g. 21, Kaunas

Reikalavimai

 • Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą ir pedagogo profesinę kvalifikaciją;
 • Išmanyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ir gebėti organizuoti vaikų ugdomąjį procesą įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams;
 • Gebėti vertinti vaikų pažangą ir pasiekimus ir atsižvelgiant į juos planuoti ugdomąjį procesą;
 • Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir jų tėvais, darželio pedagogais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, bei dirbti su jais komandoje;
 • Mokėti puikiai naudotis informacinėmis technologijomis (MS Office paketo programomis, Microsoft Excel programa, „Mūsų darželis“ programa, naudotis elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų registru).

Funkcijos

 • Organizuoja, vykdo ir vertina ugdomąjį procesą, numato ugdymo ir ugdymosi prioritetus;
 • Planuoja grupės ugdomąją veiklą rengiant savaitinius, metinius (jei reikia –individualius) ugdymo planus;
 • Kuria grupės ir kiemo ugdomąją aplinką, ją nuolat tobulinti, atnaujina;
 • Analizuoja savo pedagoginę veiklą ir numato tobulinimosi prioritetus;
 • Bendradarbiauja su socialiniais partneriais, rengia ir įgyvendina miesto, šalies ar tarptautinius projektus.

Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į įgytą kvalifikacinę kategoriją ir pedagoginio darbo stažą (koef. nuo 7,44 iki 10,45).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
 • Gyvenimo aprašymas (CV).Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų kopijas siųsti el. paštu: kregzdute95@gmail.com
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8-37 312450; kregzdute95@gmail.com

Dokumentų priėmimo terminas Nuo 2022-06-07 iki 2022-06-24