Laisvos darbo vietos

Jei Jus domina darbas mūsų darželyje, maloniai prašome atsiųsti CV ir motyvacinį laišką nurodant pageidaujamą poziciją el. paštu kregzdute95@gmail.com.

Kai atsiras laisva darbo vieta, mes Jus informuosime apie paskelbtą konkursą laisvai darbo vietai užimti.


Pareigos: Mokytojos padėjėja (0,5 etato pareigybė)

 

Reikalavimai

Būti ne jaunesnis nei 18 metų ir turėti ne žemesnį kaip vidutinį išsilavinimą, gebėti dirbti su mokiniais, gebėti bendradarbiauti su mokytoju.

Funkcijos

Padeda mokiniui (mokinių grupei): įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti, atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą. Esant poreikiui atlikti kitus darbus, nurodytus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, pareiginės algos koeficientai: 5,1-8,0 (pagal etatinį apmokėjimą)

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisvos formos).
  • Asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija.
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
  • Gyvenimo aprašymas.
  • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija( jei turi).
  • Motyvacinis laiškas (pageidaujama).

 

Dokumentų priėmimo terminas 

iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

Dokumentų priėmimo vieta: Reikiamus dokumentus siųsti el. pašto adresu kregzdute95@gmail.com, arba pateikti asmeniškai mokyklos raštinėje (P. Plechavičiaus g. 21, LT-49260; tel.: +37067604927).