Mokesčiai už darželį

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-327, 2020-07-21 “Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse”  Dėl-maitinimo-paslaugų-teikimo

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-289, 2019-06-18 „Dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Suvestinė redakcija nuo 2020 09 01

Prašymo-paraiskos gauti nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11(A) forma

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymas Nr. A-316, 2020-01-24 „Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo“ Suvestinė redakcija nuo 2020 07 01