Informacija apie darbo užmokestį

 DARBUOTOJŲ VIDUTINIS (BRUTO) DARBO UŽMOKESTIS 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų
skaičius
Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)
Direktorius 1 2409.11
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 neskelbiamas
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 neskelbiamas
Dokumentų specialistas 1 neskelbiamas
Psichologas 1 neskelbiamas
Logopedas 1 neskelbiamas
Meninio ugdymo mokytojas 3  1513,16
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas 11  1565,65
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas 7  995,50
Virėjas 3  1158,4
Virtuvės pagalbinis darbuotojas 1 neskelbiamas
Sandėlininkas 1 neskelbiamas
Patalynės prižiūrėtojas 1 neskelbiamas
Valytojas 1 neskelbiamas
Ūkvedys 1 neskelbiamas
Kiemsargis 1 neskelbiamas