Informacija apie darbo užmokestį

 DARBUOTOJŲ VIDUTINIS (BRUTO) DARBO UŽMOKESTIS 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų
skaičius
Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)
Direktorius 1  4500,46
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 3190,87
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 neskelbiamas
Dokumentų specialistas 1 neskelbiamas
Psichologas 1 neskelbiamas
Logopedas, specialusis pedagogas 1 1359,84
Meninio ugdymo mokytojas 3  1507,19
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas 14 1587,29
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjas 7  1068,56
Mokytojo padėjėjas 2 843,60
Virėjas 3  1140,42
Virtuvės pagalbinis darbuotojas 1 MMA
Sandėlininkas 1 neskelbiamas
Skalbinių tvarkytojas 1 MMA
Valytojas 1 MMA
Ūkvedys 1 neskelbiamas
Kiemsargis 1 MMA
Informacinių technologijų sistemų administratorius 1 neskelbiamas