Mokytojai

VARDAS, PAVARDĖ
IŠSILAVINIMAS
PAREIGOS/
KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
Ervina Gricūnaitė Gudelevičienė
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
Kauno kolegija
Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė
Daina Liekytė
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
Kauno kolegija
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Rusnė Derkačiūtė
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
Kauno kolegija
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Simona Tamašauskienė
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
Kauno kolegija
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Sandra Prapuolionytė
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
Kauno kolegija
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aldona Zuikytė
Aukštesnysis išsilavinimas
Ikimokyklinio ugdymo  vyresnioji mokytoja
Asta Parvalkevičienė
Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
Vaiko gerovės komisijos narys
Austėja Berešnaitė
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
Kauno kolegija
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Sandra Juškevičienė
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
Kauno kolegija
Ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji mokytoja
Aušrinė Stravinskaitė
Aukštasis universitetinis edukologijos bakalauras
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Dalia Puidokienė
Aukštasis universitetinis edukologijos bakalauras
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
Alina Klepeckaitė
Aukštasis universitetinis edukologijos bakalauras
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Asta Rodionovienė
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
Kauno kolegija
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Denisa Liekytė
Aukštasis universitetinis edukologijos bakalauras
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Silvija Ližaitienė
Aukštasis, magistro kvalifikacinis laipsnis
Meninio ugdymo vyresnioji mokytoja (muzika)
Ieva Pavlovskienė
Aukštasis išsilavinimas
(Bakalauras)
Šiaulių universitetas
Meninio ugdymo mokytojas – laisvas judesys.
Mokytoja ekspertė
Regina Selickaitė Aukštasis išsilavinimas (Magistras)
Meninio ugdymo mokytoja (dailė)
Margarita Runevičienė  Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras)
Specialusis pedagogas
Įstaigos tarybos pirmininkas
Goda Stašauskaitė  Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras)
Logopedė
įstaigos tarybos narys
Skirmantė Mikelionytė Aukštasis išsilavinimas (Magistras) Psichologas
Šarūnė Balsevičiūtė  Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras)
Mokytojo padėjėja
Eglė Lukoševičiūtė Aukštasis išsilavinimas (Bakalauras)
Mokytojo padėjėja