Mokytojai

riešmokyklinio
VARDAS, PAVARDĖ
IŠSILAVINIMAS
SPECIALYBĖ
PAREIGOS/
KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
Daiva Brusokienė
Aukštasis universitetinis (magistras)
Pradinio ugdymo pedagogika
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
Vilija Karbauskienė
Aukštasis išsilavinimas
Mokytoja
Rusnė Derkačiūtė
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
Kauno kolegija
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vaiko gerovės komisijos narys
Monika Marcinkevičiūtė
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
Kauno kolegija
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Gintarė Petkutė
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas Kauno kolegija
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Asta Parvalkevičienė
Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
Vaiko gerovės komisijos narys
Dalia Puidokienė
Aukštasis universitetinis edukologijos bakalauras
Ikimokyklinis auklėjimas, pradinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
Ramutė Saganavičienė
Aukštasis išsilavinimas
Ikimokyklinis
ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
Eglė Gintvilienė
Aukštasis
išsilavinimas
Ikimokyklinis
ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja
Laura Šereikienė
Aukštasis
išsilavinimas
Ikimokyklinis
ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja
Renata Skliaustienė
Aukštasis išsilavinimas
Oligofrenopedagogika ir logopedija
Logopedė metodininkė
Vaiko gerovės komisijos
Giedrė Jankuvienė
Aukštasis universitetinis išsilavinimas
 (Magistras)
Psichologija
Psichologas
Vaiko gerovės komisijos narys
Ieva Pavlovskienė
Aukštasis išsilavinimas
(Bakalauras)
Šiaulių universitetas
Meninės (laisvas judesys) veiklos organizavimas
Meninio ugdymo mokytojas – laisvas judesys.
Mokytoja metodininkė
Silvija Ližaitienė
Aukštasis, magistro kvalifikacinis laipsnis
Meninės veiklos organizavimas
Meninio ugdymo vyresnioji mokytoja (muzika)
Regina Selickaitė
Aukštasis išsilavinimas
Meninės veiklos organizavimas
Meninio ugdymo mokytoja (dailė)