Mokytojai

riešmokyklinio
VARDAS, PAVARDĖ
IŠSILAVINIMAS
SPECIALYBĖ
PAREIGOS/
KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
Rusnė Derkačiūtė
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
Kauno kolegija
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vaiko gerovės komisijos narys
Monika Misevičienė
Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
Kauno kolegija
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Asta Parvalkevičienė
Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
Vaiko gerovės komisijos narys
Dalia Puidokienė
Aukštasis universitetinis edukologijos bakalauras
Ikimokyklinis auklėjimas, pradinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
Giedrė Jankuvienė
Aukštasis universitetinis išsilavinimas
 (Magistras)
Psichologija
Psichologas
Vaiko gerovės komisijos narys
Ieva Pavlovskienė
Aukštasis išsilavinimas
(Bakalauras)
Šiaulių universitetas
Meninės (laisvas judesys) veiklos organizavimas
Meninio ugdymo mokytojas – laisvas judesys.
Mokytoja metodininkė
Silvija Ližaitienė
Aukštasis, magistro kvalifikacinis laipsnis
Meninės veiklos organizavimas
Meninio ugdymo vyresnioji mokytoja (muzika)
Regina Selickaitė
Aukštasis išsilavinimas
Meninės veiklos organizavimas
Meninio ugdymo mokytoja (dailė)