Specialistų paslaugos

Logopedas
Vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikiamos logopedo paslaugos.

 

Muzikos pedagogas
Muzikinės veiklos užsiėmimai kiekvienai vaikų amžiaus grupei vyksta du kartus per savaitę pagal parengtą grafiką.