Specialistų paslaugos

Logopedas
Vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikiamos logopedo paslaugos.