Skyrius: Pedagogai

“Kalėdinis žaisliukas” foto paroda

Kauno lopšelio-darželio „Kregždutė“ organizuotos respublikinės ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių meninės kūrybos virtualios foto parodos „Kalėdinis žaisliukas“

Dėkojame visiems dalyviams, skatinantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką ir kūrybinius gebėjimus, lavinantiems estetinį pajautimą, puoselėjantiems krikščioniškąsias vertybes.

Kauno lopšelio-darželio „Kregždutė“ bendruomenė

Plačiau...