Skyrius: Naujienos

Dėl vaikų priežiūros organizavimo karantino metu

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu V-977 2020 04 23 Dėl (COVID-19) ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose, Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu A-1375 2020 04 27 Dėl vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, paslaugų organizavimo pagal tėvų, įtėvių, globėjų kreipimusis, vaikų tėvai, įtėviai, globėjai gali kreiptis dėl darželio lankymo karantino metu, kai tėvų, įtėvių, globėjų (arba vienintelio vaiko tėvo, įtėvio, globėjo) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste.

Pateikiami dokumentai:

  • Tėvų, įtėvių, globėjų  prašymas-kreipimasis dėl vaikų priežiūros.
  • Darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai, įtėviai, globėjai ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą.

Dokumentus pateikti el. paštu kregzdute95@gmail.com arba telef. 8 37 312450.

Duomenis patikrinus pagal pateiktus dokumentus  ir įvertinus individualią situaciją, Kauno miesto savivaldybės švietimo skyrius nukreips į ugdymo įstaigą.

 

 

 

 

Plačiau...