Grupės

Kauno lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ veikia 7 grupės:
• 2 – ankstyvojo ugdymo,
• 4 – ikimokyklinio ugdymo,
• 1 – mišri priešmokyklinio ugdymo.