Planavimo dokumentai

 

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

2019-2021 m. strateginis planas

2016-2018 metų strateginis planas

 

2021 m. veiklos planas 

2020 m. veiklos planas

‘Kiškučių” priešmokyklinės grupės ilgalaikis ugdomosios veiklos 2018-2019 m. m. planas

 

Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis 2013 m. tyrimas

Kauno lopšelio-darželio Kregždutė pedagogų etikos kodeksas

Kauno lopšelio-darželio Kregždutė vidaus tvarkos taisyklės

Civilinė sauga

Kauno lopšelis-darželis „Kregždutė“ 2021 m. vadovo veiklos atskaita

2020 m. vadovo veiklos ataskaita

Vadovo ataskaita už 2018 m.

Vadovo 2019 m. veiklos ataskaita