Komisijos, tarybos

 

Lopšelio-darželio taryba:
Pirmininkė Rita Burvienė.
Sekretorė Lidija Krukonienė.
Nariai:
Rita Revuckienė.
Aušra Kliknienė.

Vaiko gerovės komisija
Pirmininkė Rita Revuckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė  Rusnė Derkačiūtė, mokytoja.
Nariai:
Renata Skliaustienė, logopedė.
Asta Parvalkevičienė, mokytoja.
Irma Stuknienė, mokytoja.
Aldona Zuikytė, mokytoja.