Komisijos, tarybos

 

Lopšelio-darželio taryba:
Pirmininkė Rita Burvienė.
Sekretorė Dangutė Švilpienė.
Nariai:
Rita Revuckienė.
Lidija Krukonienė.
Artūras Džiuga.

Vaiko gerovės komisija
Pirmininkė Irena Beniušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė Ramutė Saganavičienė, mokytoja.
Nariai:
Aldona Augustinienė, logopedė.
Irma Stuknienė, mokytoja.
Aldona Bučienė, mokytoja.
Aldona Zuikytė, mokytoja.