Komisijos, tarybos

Lopšelio- darželio taryba:
1. Rita Burvienė- pirmininkė, tel.: 867068974
2. Stanislava Stankevičienė – narė,
3. Lidija Krukonienė – narė,
4. Ramūnas Kraujalis – narys.

 

 

Vaiko gerovės komisija
Pirmininkė- Irena Beniušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė- Rita Revuckienė, auklėtoja.
Nariai:
Aldona Augustinienė, logopedė.
Irma Stuknienė, auklėtoja.
Aldona Bučienė, auklėtoja.
Aldona Zuikytė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.