Komisijos, tarybos

 

Lopšelio-darželio taryba:
Pirmininkė Rita Burvienė.
Sekretorė Lidija Krukonienė.
Nariai:
Rita Revuckienė.
Ieva Ceslevičienė.

Vaiko gerovės komisija
Pirmininkė Irena Beniušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė Asta Parvalkevičienė, mokytoja.
Nariai:
Renata Skliaustienė, logopedė.
Rita Revuckienė, socialinė pedagogė.
Irma Stuknienė, mokytoja.
Aldona Zuikytė, mokytoja.