Darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
 

 

1.

 

Dalia

Puidokienė

Aukštasis universitetinis edukologijos bakalauras Ikimokyklinis auklėjimas, pradinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
2. Aldona

Bučienė

 

Aukštasis

 

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji auklėtoja
3. Aldona

Zuikytė

 

Aukštesnysis

 

Ikimokyklinis auklėjimas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  

Vyresnioji auklėtoja

 

4.

 

Daiva

Kviliūnaitė

 

Aukštasis

koleginis

 

Ikimokyklinio

ugdymo pedagogika

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji auklėtoja
 

5.

Sandra

Breikštienė

Aukštasis universitetinis bakalauras Chorinės muzikos pedagogika, audiovizualinis menas Muzikos pedagogė,

auklėtoja

 

 

Vyresnioji muzikos mokytoja,

auklėtoja

 

 

Aukštasis universitetinis magistras  

Švietimo vadyba

6. Arūnas

Salčius

Aukštesnysis

išsilavinimas

Pučiamieji instrumentai Meninio ugdymo pedagogas

(muzikos pedagogas)

Vyresnysis neformaliojo švietimo mokytojas (muzikos)
 

7.

Diana

Miliukaitė

Aukštasis Kūno kultūros pedagogė Kūno kultūros pedagogė Kūno kultūros vyresnioji mokytoja
8. Aldona

Augustinienė

 

Aukštasis

išsilavinimas

 

Logopedija

 

 

Logopedė

 

 

Logopedė

9. Irma

Stuknienė

Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogika Auklėtoja  

Vyresnioji auklėtoja

 

10. Monika Marcinkevičiūtė  

Aukštasis

koleginis

Profesinis bakalauras

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika Auklėtoja Auklėtoja
11. Danutė

Bagdonienė

 

Aukštasis

 

Biologija Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
12. Onutė

Kraujalienė

 

Aukštesnysis

 

Ikimokyklinis auklėjimas Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
13. Stanislava Stankevičienė  

Aukštesnysis

 

Ikimokyklinis auklėjimas Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
14. Aistė

Ragelytė

 

Aukštasis

koleginis

(mokosi)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika Auklėtoja Auklėtoja
15. Rita

Revuckienė

 

Aukštasis, universitetinis edukologijos bakalauras

Ikimokyklinis auklėjimas Vyr. auklėtoja Auklėtoja
16. Ramutė Saganavičienė  

Aukštesnysis

 

Ikimokyklinis auklėjimas Vyr. auklėtoja Auklėtoja
17. Gertrūda Gečaitė  

Aukštasis koleginis

Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja Auklėtoja

 

Susisiekti su visais įstaigos pedagogais galite telefonu 8 (37) 312450 ir el. paštu kregzdute95@gmail.com