Priėmimo sąlygos

Grupės

 

Eil. Nr. Grupės  pavadinimas Vaikų amžius grupėse Grupės darbo laikas
1. “Meškučių”  grupė Lopšelis (iki 3 m.) 7.00-17.30 val.
2. “Gėlyčių” grupė Lopšelis (iki 3 m.) 24 val.
3. “Kiškučių” grupė Darželis (3-6 m.) 24 val.
4. “Nykštukų” grupė Darželis (4-5 m.) 7.00-17.30 val.
5. “Saulutės” grupė Darželis ( 3-4 m.) 7.00-17.30 val.
6. “Pelėdžiukų” grupė Darželis (3-4 m.) 7.00-17.30 val.
7. “Viščiukų” grupė Priešmokyklinė (6-7 m.) 7.00-17.30 val.

 


Į lopšelį-darželį vaikai priimami Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka:

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-682 iš 2015-12-08 “Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 “Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos” pakeitimo”

„Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašas“ Patvirtintas Kauno m. savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-331 (Kauno m. tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-682 redakcija).

  • Tėvai prašymus gali paduoti pasirinktoje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, Švietimo ir ugdymo skyriuje arba internetu htpp://darzeliai.kaunas.lt.
  • Interesantai prašymuose gali keisti pageidaujamą lankymo datą.
  • Nebelieka laikino išsibraukimo iš ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Vaikas iš naujo įvedamas į eilę.
  • Turi būti raštiškas tėvų prašymas dėl atsisakymo lankyti įstaigą. Atsisakymą galima parašyti ne tik atvykus į įstaigą, bet ir elektroniniu paštu nurodant vaiko vardą, pavardę, asmens kodą.

Duomenys apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią vaiko priėmimo į grupę galimybes tėvai gali sužinoti  patys prisijungę prie http://darzeliai.kaunas.lt
Su ugdytinių tėvais sudaromos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sutartys, kuriose aptariami šalių įsipareigojimai, jos įsigaliojimas, nutraukimo sąlygos. Sutartys pasirašomos 2 egzemplioriais.