Trumpa įstaigos istorija

Kauno miesto liaudies švietimo skyriaus vedėjo 1976 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 190 atidarytas 95-asis lopšelis-darželis. Kauno miesto tarybos 1997 m. liepos 3 d. sprendimu Nr.36 95-ajam lopšeliui-darželiui suteiktas Kauno lopšelio-darželio „Kregždutė“ pavadinimas.

Nuo tada grupės įgijo „Meškučių“, „Gėlyčių“, „Kiškučių“, „Saulučių“ „Viščiukų“ , „Nykštukų“, „Pelėdžiukų“ pavadinimus. Sukurta grupių simbolika, lopšelio-darželio himnas.

Įkurta „Seklyčia“, kurios tikslas – supažindinti ugdytinius su lietuvių tautos tradicijomis, istorija, kultūra,  ugdyti pagarbą vyresniems, suteikti žinių apie tautos genetines šaknis.