Informacija ugdytinių tėveliams, globėjams,

  1.   Nuo 2021-07-01 iki 2021-07-31 lopšelis-darželis „Kregždutė“ laikinai uždaromas. Pagal pakartotinės apklausos „Dėl 2021 m. liepos mėn. lankymo“ 2021 m. duomenis, užsirašę ir negalintys atostogauti ugdytiniai, lankys lopšelį-darželį „Šermukšnėlis“ (Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 35-127, 2021-05-19).
  2.   Sumažėjus vaikų skaičiui grupėse, esant pagrįstam poreikiui, grupės galimai bus performuotos-jungiamos (LR Sveikatos apsaugos valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas Nr. V-1157, 2021-05-21).
  3.   Pasibaigus 2020/2021 mokslo metams, vasaros laikotarpiui t. y. birželio-rugpjūčio mėn., ugdytinių veikla bus skirta kūrybinei, pažintinei, projektinei veikloms, pramogoms, judriems, ramiems, sportiniams žaidimams, stebėjimams, tyrinėjimams ir kt.) pagal vasaros dienotvarkę bei veiklos programą.

 

Direktorė

Komentarai įrašui yra išjungti

-

-